Coś się kończy, coś się zaczyna.

Na początku listopada rozpoczęliśmy zajęcia dla ostatnich już 3 grup warsztatowych w Lublinie oraz w Szydłowcu w ramach projektu „Cyfrowi seniorzy – aktywizacja cyfrowa seniorów z województwa lubelskiego i mazowieckiego”. Na początku zajęć grupy te nabywały wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz obsługi aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. Na dalszym etapie lubelscy seniorzy uczestniczą w warsztatach z obsługi komputera i poruszania się w sieci, natomiast grupa seniorów z Szydłowca poszerza wiedzę w zakresie obsługi programów do edycji tekstów. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy w sposób przystępny i praktyczny przybliżają Naszym Seniorom świat cyfrowy.

W połowie listopada zakończyliśmy również zajęcia dwóch grup w Lublinie. Mamy nadzieję, iż wiedza zdobyta przez uczestników podczas udziału w warsztatach będzie przez nich wykorzystywania w życiu codziennym.

Skip to content