Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest w okresie od 01.08.2023 roku do 30.09.2023 roku. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.

Warunki uczestniczenia w rekrutacji:

1. Zapoznanie się z regulaminem projektu.

2. Wypełnienie i dostarczenie formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi oświadczeniami. Uczestnik zobowiązany jest  aby w formularzu rekrutacyjnym  zadeklarować rodzaj zajęć w jakich chce uczestniczyć.

3. W przypadku osób z niepełnosprawnościami wymagane będzie przedłożenie kopi orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.

Kadra projektu będzie świadczyć pomoc grupie docelowej przy poprawnym wypełnieniu formularza rekrutacyjnego (np. w biurze projektu lub podczas spotkań informacyjnych).

Etapy rekrutacji:

  1. Ocena formalna.
  2. Ocena merytoryczna.
  3. Utworzenie list rankingowych  osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz list rezerwowych.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów na uczestników, o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Poinformowanie kandydatów o wynikach rekrutacji (telefonicznie lub pocztą).

Biuro projektu w woj. lubelskim:
Al. Racławickie 8/18A, II piętro (winda B)
20-037 Lublin

tel.: (+48) 572-294-642
e-mail: cyfrowiseniorzy@csi.info.pl

Punkt informacyjny w województwie mazowieckim:
Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2/204
26-606 Radom

Skip to content