Projekt „Cyfrowi seniorzy – aktywizacja cyfrowa seniorów z województwa lubelskiego i mazowieckiego” dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Cel projektu

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych 70 osób (minimum 42 kobiet) w wieku 60 lat i więcej poprzez realizację działań na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze oraz bezpiecznego funkcjonowania w Internecie osób starszych w okresie od 01.08.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 70 osób (minimum 42 kobiety) w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. W grupie docelowej minimum 4 osoby będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami.

Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego.

Formy wsparcia

Warsztaty fakultatywne (jedne do wyboru):

Złap falę na bezpieczne surfowanie – obsługa komputera i poruszanie się w sieci.
Oswoić „Worda” – obsługa programów do edycji dokumentów.

Warsztaty obligatoryjne:

Eee.. E-usługi, aplikacje i inne atrakcje – nauka aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom.
Seniorze nie daj się nabrać! Bezpieczny senior w sieci.

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi 103 120,00 zł, a kwota dofinansowania to 90 000,00  zł. 

Termin realizacji i data podpisania umowy

Zadanie publiczne będzie realizowane w okresie od 01.08.2023 roku do 31.12.2023 roku. Umowa została podpisana w sierpniu 2023 r.

Realizacja projektu

Realizatorem projektu jest FUNDACJA BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. 

Biuro Projektu

Biuro projektu w woj. lubelskim:
Al. Racławickie 8/18A, II piętro (winda B)
20-037 Lublin
tel.: (+48) 572-294-642
e-mail: cyfrowiseniorzy@csi.info.pl

Punkt informacyjny w woj. mazowieckim:
Aleja Józefa Grzecznarowskiego 2/204
26-606 Radom

Siedziba Oferenta:
FUNDACJA BIZNES EDUKACJA ROZWÓJ
ul. Tumidajskiego 6/16,
20-247 Lublin

Siedziba Partnera:
Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Al. Racławickie 8/18A, II piętro (winda B)
20-037 Lublin

Skip to content